היום הקדוש מכל, שקט ברחובות, בתי הכנסת הומים אדם, מתפללים עטופים בטליתות, צעיריםמתגודדים בקרנות הרחובות. ילדים משחקים תופסת בחצרות בתי הכנסת, מידי פעם נכנסים אלאבא…